Nejčastější dotazy

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025

ZS Na Dedine 2_seznam prijatych k 1.9.2024_na web.pdf

Jaký je postup pro přijímání nových žáků pro školní rok 2024/2025?

Informace k zápisu do prvního ročníku ZŠ Na Dědině 2 s.r.o. pro školní rok 2024/2025:

Zvažujete-li vzdělávání Vašeho dítěte v naší škole, poskytujeme touto cestou informace ohledně přijímacího řízení. Se zájemci o přijetí dítěte ke vzdělávání v ZŠ Na Dědině 2 proběhnou individuální rozhovory o pohledu na výchovně-vzdělávací proces, vzájemná očekávání zákonných zástupců a naší školy. 

Formální zápis do 1. třídy školního roku 2024/2025 proběhne ve dnech 2. a 5. dubna 2024. Na přesný čas budete pozváni na základě vyplnění Přihlášky k zápisu, kterou si prosím stáhněte zde:

Přihláška k zápisu_Na Dedine 2.pdf

a do 28. března 2024 zašlete do datové schránky školy: 9ad3dh4, případně lze poslat její sken emailem, ale originál přihlášky je v tomto případě nutné odevzdat při osobním pohovoru, na který budete pozváni buď na 2. dubna 2024 do Nadějkova, nebo na 5. dubna 2024 do Ostrožské Nové Vsi (podle vašeho místa bydliště, či preferovaného místa, kam byste raději dorazili).

Seznam dalších potřebných dokumentů naleznete na tomto místě v dostatečném předstihu. Do prvního ročníku pro školní rok 2024/2025 budeme z kapacitních důvodů přijímat 10 dětí. V případě většího zájmu budeme postupovat při přijímání dětí k povinné školní docházce podle následujících kritérií:

Zákonnou podmínkou přijetí dítěte do první třídy je dosažení věku 6 let ke dni 31.8.2024, případně doporučující vyjádření pedagogicko-psychologické poradny pro tzv. předčasné zahájení školní docházky v souladu se školským zákonem (č. 561/2004, par.36, odstavec 3 v platném znění).

Dalšími kritérii přijímacího řízení jsou zejména:

1) soulad zákonných zástupců dítěte /dítěte se vzděláváním dle principů školy, ŠVP Základní školy Na Dědině 2 s.r.o.

2) sourozenec již se vzdělávající v naší škole ve vyšším ročníku.

Máte-li jakékoli otázky k zápisu, neváhejte nás kontaktovat telefonicky na: 774 069 648 nebo e-mailem: nadejkov@nadedine.cz V případě zájmu o přestup do stávajících ročníků ZŠ Na Dědině 2 s.r.o. nás kontaktujte telefonicky na: 774 069 648 nebo e-mailem: nadejkov@nadedine.cz

Jak probíhá přezkušování znalostí a hodnocení?

Přezkušování znalostí u nás probíhá dvakrát ročně jako tripartitní setkání (učitel+dítě+rodič) formou rozhovoru nad portfoliem. Snažíme se, aby přezkoušení bylo příjemnou událostí s pozitivními emocemi všech zúčastněných stran, vstřícné a tolerantní. 

Co se ještě hodí vědět: 

  • Přezkušovat děti bude naše kolegyně, která se na „domškoláky“ specializuje a sama je maminkou dětí-domškoláků. 
  • Osobní setkání organizujeme v Nadějkově, Ostrožské Nové Vsi nebo Praze. Je možné se sejít i online. 
  • Termín si budete moci zarezervovat přes online formulář v dostatečném předstihu.

Je možnost se setkat s rodinami přijatých dětí?

Pro rodiče přijatých dětí plánujeme před začátkem školního roku uskutečnit online informativní schůzku.

Existuje možnost osobní návštěvy, seznámení se s přezkušujícím?

Ozvěte se nám, rádi vám vyjdeme vstříc.

Jaká je kapacita školy pro nové děti a šance na přijetí?

V současné době máme kapacitu pro přijímání nových dětí do 1. stupně ZŠ od září 2023. Při dostatečném zájmu otevřeme možnost přijetí i pro děti druhostupňové.

Jaká je výše školného?

Pro více detailů ohledně školného klikněte prosím sem.

Jaké podmínky musím splnit, aby bylo mé dítě zařazeno do IV?

  • Žádost o povolení individuálního vzdělávání.
  • Vyjádření školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, kterékoli v ČR) a dosažené vzdělání vzdělavatele (rodiče). 
  • Pro první stupeň je třeba mít maturitní vysvědčení. Pro druhý stupeň vysokoškolské vzdělání vzdělavatele (rodiče, popřípadě garanta vzdělávání). Souhlas poté vydává ředitel školy.

Jak často se musí při IV dojíždět do školy?

Pouze 2x/rok na přezkoušení – v pololetí a na konci školního roku.

Pokud byste se rádi zeptali na něco dalšího, obraťte se prosím na naši koordinátorku pro individuální vzdělávání, ráda vám odpoví: Ing. Jana Pokorná, mail: nadejkov@druhadedina.cz, telefon: 774 069 648.

Jaká jsou pravidla pro IV?

Detaily najdete tady.

© Reklama Marčík