Školné

Připravili jsme pro vás tyto varianty, abyste si mohli vybrat podle vašich potřeb.

S PODPOROU
5 000 Kč/Rok

Školné zahrnuje:

✔ Úvodní setkání s vedením školy
✔ Podporu a poradenství ohledně administrativy spojené
s přestupem na individuální vzdělávání
✔ Partnerský přístup a přátelské prostředí
✔ Přezkoušení formou rozhovoru nad portfoliem 2x/rok
✔ Seznam očekávaných výstupů
✔ Přístup do vzdělávací platformy umimeto.org, h-edu.cz a další
✔ Mapy učebního pokroku
✔ Navrhované rozložení učiva
✔ Kritéria hodnocení
✔ Elektronické portfolio Seesaw, kam můžete vkládat pokrok dítěte
✔ Možnost telefonické nebo online konzultace s vyučujícím
na pravidelné bázi

Pro komunitní školy
3 000 Kč/Rok (dobrovolně)

Školné zahrnuje:

✔ Úvodní setkání s vedením školy
✔ Podporu a poradenství ohledně administrativy spojené
s přestupem na individuální vzdělávání
✔ Partnerský přístup a přátelské prostředí
✔ Přezkoušení formou rozhovoru nad portfoliem 2x/rok
✔ Seznam očekávaných výstupů

© Reklama Marčík