Naše poslání

Posláním školy je tvořit bezpečné a radostné místo pro všechny, kteří se v ní učí a kteří v ní pracují. V každém okamžiku jsme upřímným respektujícím místem ve vzájemné podpoře a spolupráci.

Proč druhá dědina?

Před šesti lety vznikl projekt komunitní školy Na Dědině u nás na Slovácku. Postupem let jsme vyrostli v plně akreditovanou školu, která nám umožňuje smysluplně vzdělávat. Když se naskytla možnost vytvořit v novém regionu domškolácký projekt, neváhali jsme. Chceme podporovat smysluplné individuální vzdělávání, protože máme důvěru v děti a jejich rodiče. Druhá Dědina, která kontinuálně navazuje na stávající Dědinu, bude naplňovat naše poslání a bude podporou pro všechny rodiče, kteří se budou s námi podílet na vzdělávání. 

Přezkušování u nás probíhá dvakrát ročně jako tripartitní setkání (učitel+dítě+rodič) formou rozhovoru nad portfoliem. Snažíme se, aby přezkoušení bylo příjemnou událostí s pozitivními emocemi všech zúčastněných stran, velmi vstřícně a tolerantně.

Klademe důraz na…

Přátelské a bezpečné prostředí, na partnerský přístup u všech zúčastněných. Osobní a profesní kvalitu lidí v týmu a také poskytovaných služeb.

Individuální zaměření

Osvědčené komunikační postupy

Bezpečný prostor

Inspirativní
a radostné prostředí

Moderní vzdělávací prostředky ve výuce

Jak to u nás probíhá

 • Registrace přes formulář

  1
 • Osobní pohovor nebo online setkání s vedením školy

  V případě uvolnění kapacity se vám ozveme s návrhem termínu.

  2

  Osobní pohovor nebo online setkání s vedením školy

 • Zápis do školy

  3

  Požádáme vás o předložení potřebných podkladů: žádost
  o přijetí/přestup, vyjádření PPP, žádost
  o IV, kopie dokladu
  o vzdělání vzdělavatele.

 • Rozhodnutí o přijetí nebo přestupu

  Následuje podpis smlouvy.

  4

  Rozhodnutí o přijetí nebo přestupu

Školné

Připravili jsme pro vás několik variant, abyste si mohli vybrat podle vašich potřeb.

S PODPOROU
5 000 Kč/Rok

Školné zahrnuje:

✔ Úvodní setkání s vedením školy
✔ Podporu a poradenství ohledně administrativy spojené
s přestupem na individuální vzdělávání
✔ Partnerský přístup a přátelské prostředí
✔ Přezkoušení formou rozhovoru
nad portfoliem 2x/rok
✔ Seznam očekávaných výstupů
✔ Přístup do vzdělávací platformy umimeto.org, h-edu.cz a další
✔ Mapy učebního pokroku
✔ Osnovy, časové plány
✔ Kritéria hodnocení
✔ Elektronické potrfolio Seesaw, kam můžete vkládat pokrok dítěte
✔ Možnost telefonické nebo online konzultace s vyučujícím
na pravidelné bázi

Pro komunitní školy
3 000 Kč/Rok (dobrovolně)

Školné zahrnuje:

✔ Úvodní setkání s vedením školy
✔ Podporu a poradenství ohledně administrativy spojené
s přestupem na individuální vzdělávání
✔ Partnerský přístup a přátelské prostředí
✔ Přezkoušení formou rozhovoru nad portfoliem 2x/rok
✔ Seznam očekávaných výstupů

© Reklama Marčík